Regėjimo raida

REGĖJIMO RAIDA

Pirmas mėnuo

Kūdikis reaguoja į šviesą ir didelio kontrasto objektus( juoda-balta).

Pradeda fiksuoti viena akimi

Būdingi greiti ( sakadiniai) akių judesiai tarp dviejų žvilgsnio fiksacijų. 

Seka objektus horizontalia linija.

Antras mėnuo    

Pradeda įsižiūrėti į ryškias spalvas( pirmenybė geltonai ir raudonai spalvai)

Susidomi judančiais daiktais,pradeda fiksuoti abiem akimis ,koordinuoja abiejų akių judesius. Perkelia žvilgsnį link garso šaltinio .

Judantį žaislą ar kitą objektą seka horizontalia,vertikalia linija ir ratu.

Atsiranda akių kontaktas– apie 6-tą savaitę.

Trečias- penktas mėnuo

Vystosi regėjimas abiem akimis ,erdvinis matymas.

Vaikutis stebi savo rankas.Greitas žvilgsnio perkėlimas nuo vieno daikto prie kito atsiranda dėl centrinio matymo gerėjimo.

Kūdikis siekia ir ima kabančius daiktus, didėja regėjimo dėmesio atstumas.

Penktas- septintas mėnuo

Vaikas jau turi pakankamą regos aštrumą,fiksuoja  abiem akimis,teisingai ir greitai akomoduoja( prisitaiko žvelgti iš įvairių atstumų).

Greiti ir tikslūs akių judesiai derinami su galvos pasukimu ir rankų tiesimu.

Septintas- dvyliktas mėnuo

Vaikas susidomi smulkiais daiktais ir vaizdais.

Antrieji  gyvenimo metai

Regėjimas tampa vyraujančiu bendravimo ir mokymosi mėgdžiojant būdu.

Vystosi regos atmintis-atsiranda susidomėjimas paveikslėliais

Vaikas atrenka geometrines figūras pagal formą ,atpažįsta charakteringus  žmonių ir daiktų bruožus ir juos nusako.

Tretieji- penktieji metai

Vaikas atskiria konkrečius daiktus pagal spalvą,formą,dydį ir funkcijas,identifikuoja paveikslėlių detales,priskiria juos  konkretiems daiktams ir vaizdams .

Vaikas piešia linijas ir formas, pasižiūrėjęs į modelį,atpažįsta spalvas ir atspalvius,identifikuoja daiktą  pagal  matomą jo fragmentą.

Vaikas sugeba trumpai apibūdinti įvykius,matomus paveikslėliuose.

Penktieji- septintieji metai

Vaikas atpažįsta ir atkuria abstrakčias figūras ir ženklus,sugeba atrinkti figūras pagal bendrą požymį,vardija trūkstamas piešinio detales.Atpažįsta  raidžių ir žodžių panašumą ir skirtumą, atkuria pavienius ženklus,raides  ir jų grupes įvairiu šriftu ,sieja žodį su vaizdu.