Presbiopija ir kontaktiniai lęšiai

Multifokiniai kontaktiniai lęšiai (KL) skirti su amžiumi susijusios akių būklės, vadinamospresbiopijaarba amžine toliaregyste, korekcijai.

Presbiopija nulemia ryškų akomodacijos (akomodacija – akies prisitaikymas aiškiai matyti iš įvairaus atstumo) sumažėjimą, dėl to tampa sunku sufokusuoti žvilgsnį žiūrint į arti esančius objektus. Tai yra natūralių organizmo pokyčių dalis, pasireiškianti sulaukus 40 m. amžiaus. Pagrindinis jos požymis – atsiradęs poreikis atitraukti skaitomą tekstą toliau nuo akių, kad ryškiau matytųsi. Žmonėms, kurie gerai mato į tolį, reikia skaitymo akinių, o tiems, kurie dėvi tolumo akinius, reikia skirtingo stiprumo akinių toliui, kompiuteriui ir artumui.

Kontaktinius lęšius nešiojantiems presbiopams galima parinkti multifokinius KL. Multifokiniai KL būna dviejų rūšių: bifokiniai (dviejų židinių) ir multifokiniai (daugiau nei dviejų židinių). Pagal medžiagą, iš kurios pagaminti, taip pat skirstomi į du tipus: minkštus ir kietus dujoms pralaidžius. Nešiojimo režimas, kaip ir visų KL, gali būti įvairus: t.y. jie gali būti vienadieniai arba prailginto nešiojimo.

11

Bifokiniuose KL, panašiai kaip bifokiniuose akinių stikluose, yra dvi skirtingos laužiamosios galios zonos, atskirtos aiškia riba. Iš išorės toje vietoje matoma neryški linija, pagal kurią gydytojas gali vertinti lęšio padėtį ant akies paviršiaus. Viršutinė lęšio dalis skirta žiūrėjimui į tolį, apatinė – artumui. Bifokaliniai KL gaminami iš kietos dujoms pralaidžios medžiagos.

Multifokiniuose lęšiuose zonos, skirtos matymui iš arti ir toli pakaitomis išdėstytos visame jo plote ir palaipsniui pereina viena į kitą. Akys turi išmokti pasirinkti tinkamą KL tašką, pro kuri žiūrėti priklausomai nuo to kaip toli yra objektas, į kurį žiūrima. Akių padėties tam keisti nereikia. Dažniausiai lęšyje būna 3 rūšių zonos: skirta žiūrėjimui į tolį, vidutiniam atstumui (pvz. kompiuterio ekranui) bei darbui iš arti (skaitymui). Dėl sudėtingesnio multifokalinių KLveikimo principo akims gali būti sunkiau prie jų prisitaikyti.

Šie KL būna tiek minkšti, tiek kieti. Jie būna dviejų modelių: koncentrinių žiedų ir asferiniai.

11

Koncentrinių žiedų modelis. Centrinėje lęšio dalyje yra vienos laužiamosios galios zona, apsupta vieno ar daugiau skirtingos laužiamosios galios žiedų. Jei šių žiedų daugiau nei vienas, jie išdėstomi pakaitomis vienas po kito tolimam – artimam matymui.  Pvz.  centre esanti  apvali optinė zona skirta žiūrėti iš arti, apsupta didesnės žiedo pavidalo zonos žiūrėjimui į tolį. Jei reikia, tarp jų įterpiama zona, pritaikyta tarpiniam atstumui (pvz. darbui kompiuteriu). Dažniausiai vyzdžio plote būna bent du tokie žiedai, tačiau tai priklauso ir nuo vyzdžio pločio, kintančio priklausomai nuo apšvietimo. Kietuose KL centre dažniausiai būna toliui skirta zona, minkštuose bifokiniuose – artumui. Zonų išdėstymas priklauso ir nuo vyzdžio dydžio: jei jis platus pasirenkamas lęšis su centrine artumo zona ir atvirkščiai.

11

Asferinių lęšių veikimas panašus į progresinių akinių, kai skirtingos laužiamosios galios zonos palaipsniui pereina viena į kitą (nuo skirtos toliui ir artumui) lęšio paviršiuje. Šiuo atveju vienu metu lyg ir tenka žiūrėti per skirtingas optines zonas, todėl Jūsų akys taip pat turi išmokti pasirinkti tinkamą KL tašką kiekvienam objektui, į kurį žiūrite.

Jūsų akys turės prisitaikyti ir išmokti teisingai žiūrėti pro naujus KL; kai kuriems žmonėms to padaryti nepavyksta. Kol akis „mokosi“, Jus gali varginti šviesos atspindžiai, šešėliai, matymas lyg „pro rūką“.  Svarbu suprasti, jog su multifokiniais KL Jūsų regėjimas gali nebūti toks ryškus kaip su akiniais, tačiau tai yra kompromisas nenorintiems nešioti akinių.

Gydytojas gali pakoreguoti matymo su kontaktiniais lęšiais ryškumą toliui ir artumui pakartotinio vizito metu.

Paruošė gyd. Dovilė Norvydaitė

Atgal