Moksliniai darbai

Publikacijos

 1. Morkunas V, Gabryte E, Vengris M, Danielius R, Danieliene E, Ruksenas O. DNA Damage in Bone Marrow Cells Induced by Femtosecond and Nanosecond Ultraviolet Laser Pulses. Photomed Laser Surg. 2015 Dec;33(12):585-91. doi: 10.1089/pho.2015.3897.
 2. Danieliene E, Gabryte E, Vengris M, Ruksenas O, Gutauskas A, Morkunas V, Danielius R. High-speed photorefractive keratectomy with femtosecond ultraviolet pulses. J Biomed Opt. 2015 May;20(5):051037. doi: 10.1117/1.JBO.20.5.051037
 3. Danieliene E., Gabryte E., Danielius R., Vengris M., Vaiceliunaite A., Morkunas V., Ruksenas O.Corneal stromal ablation with femtosecond ultraviolet pulses in rabbits. Cataract Refract. Surg. 39, 258–267 (2013)
 4. Gabrytė E., Danieliene E., Vaiceliunaite A., Ruksenas O., Vengris M., Danielius R. All-femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis. Proc. SPIE 8567, Ophthalmic Technologies XXIII, 85671S-85671D-7 (2013). doi:10.1117/12.2004688
 5. Giniūnaitė A.M., Danielienė E. Žmonių su nenormalia stereopsija gylio suvokimas ir astenopijos simptomai trijų dimensijų kine. Medicinos teorija ir praktika 19(2), 119-123 (2013).
 6. Morkunas V., Ruksenas O., Vengris M., Gabryte E., Danieliene E., Danielius R. DNA damage in bone marrow cells induced by ultraviolet femtosecond laser irradiation. Laser Surg. 29(4), 239-244 (2011).
 7. Jusaitienė G., Kazlauskaitė E. Ragenos distrofijos ir degeneracijos (mokymo priemonė). Vilniaus universitetas (1989).
 8. Дикчюс Г., Казлаускайте Э., Пискарскас А., Тупчяускас А., Юсайтене Г. Субклеточные повреждения сетчатки глаза лазерным излучением. B кн.: Исследование структуры, физических свойств и энергетики биологически активных молекул. Вильнюс: Мокслас, , с. 153–157 (1986).

 

Pranešimai

 1. Danielienė EŽodinis pranešimas „Kaip tiriami vaikai su tinklainės ligomis”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2016 m. rugsėjo 23-24 d., Vilnius.
 2. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Periventrikulinė leukomaliacija ir glaukoma”. Metinė Lietuvos Glaukomos draugijos konferencija, 2016 m. gegužės 20 d., Kaunas.
 3. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ambliopijos gydymo naujovės”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2015 m rugsėjo 25-26 d., Vilnius.
 4. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ragenos abliacija femtosekundiniais ultravioletiniais impulsais”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2015 m rugsėjo 25-26 d., Vilnius.
 5. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „High-speed transepithelial corneal ablation using a solid-state femtosecond laser based system“. Tarptautinė konferencija „Laser Applications in Life Sciences“. 2014 m. birželio 29 d.–liepos 2 d., Ulmas, Vokietija.
 6. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „Universali femtosekundinė lazerinė sistema regos ydų korekcijai“. Ketvirtoji Jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. 2014 m. vasario 11 d., Vilnius.
 7. Giniunaitė A. M., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Relationship between the results of stereopsis tests, asthenopia and depth perception in three-dimensional movies in subjects without normal stereopsis“. Tarptautinė konferencija „The XIV Forum Ophthalmologicum Balticum“. 2013 m. rugpjūčio 23–24 d., Talinas, Estija.
 8. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „LASIK lazerinė refrakcinė regos korekcija naudojant femtosekundinę kietojo kūno lazerinę sistemą“. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2013 m. birželio 12 d., Vilnius.
 9. Juškienė D., Danielienė E. Žodinis pranešimas „Foveolos hipoplazija – diagnostikos ypatumai”. Vaikų ir suaugusiųjų oftalmologijos aktualijos, 2013 m. gegužės 17-18 d., Druskininkai.
 10. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Vaikų alerginiai konjunktyvitai”. Vaikų ir suaugusiųjų oftalmologijos aktualijos. 2013 m. gegužės 17-18 d., Druskininkai.
 11. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Stendinis pranešimas „Complete LASIK Procedure Using a Solid-State Femtosecond Laser Based System“. Tarptautinė konferencija „European Conferences on Biomedical Optics“. 2013 m. gegužės 12–16 d., Miunchenas,
 12. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Stendinis pranešimas „All-femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis“. Tarptautinė konferencija „Photonics West 2013“. 2013 m. vasario 2–7 d., San Franciskas, JAV.
 13. Šveikauskienė L., Kovaliūnas E. Žodinis pranešimas „Įgimta ezotropija”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2012.
 14. Danielienė E. „Kaip atskirti – žvairuoja ar ne?” Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2012.
 15. Gabrytė E., Vengris M., Danielius R., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A. Stendinis pranešimas „Ragenos lopo formavimas femtosekundinio kietakūnio Yb:KGW lazerio impulsais“. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2011 m. spalio 6–8 d., Vilnius.
 16. Gabrytė E., Vengris M., Danielius R., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Femtosecond solid-state UV laser system for the refractive eye surgery“. Tarptautinė konferencija „Open readings“, 2011 m. kovo 17–19 d., Vilnius.
 17. Danielienė E., Danielius R., Gabrytė E., Morkūnas V., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A., Vengris M. Žodinis pranešimas „Ablation of rabbit cornea by femtosecond ultraviolet pulses“. Tarptautinė konferencija „The XIII Forum Ophthalmologicum Balticum“. 2010 m. rugpjūčio 20–22 d., Vilnius.
 18. Danielienė E., Danielius R., Gabrytė E., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A.,Vengris M. Žodinis pranešimas „Corneal stromal ablation by femtosecond UV pulses: in vivo study“. Tarptautinė konferencija „The World Ophthalmology Congress (WOC)“. 2010 m. birželio 5–9 d., Berlynas, Vokietija.
 19. Rukšėnas O., Danielienė E., Danielius R., Vengris M., Morkūnas V. Stendinis pranešimas „The rabbit eye as a model system for corneal ablation using femtosecond UV pulses“. Tarptautinė konferencija „LASA Winter meeting“. 2009 m. lapkričio 25–27 d., Birmingemas, Jungtinė Karalystė.
 20. Rukšėnas O., Morkūnas V., Vengris M., Danielius R., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Investigation of genotoxicity of ultraviolet laser irradiation“. Tarptautinė konferencija „The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences“. 2009 m. liepos 27–rugpjūčio 1 d., Kiotas, Japonija.
 21. Danielienė E., Šveikauskiene L. Žodinis pranešimas „Results of amblyopic therapy for children 7 years and older. Tarptautinė konferencija „David Taylor’s conference of pediatric ophthalmology and strabismus”. 30.06-2.07.2006 m. birželio 30 – liepos 2 d., Ryga, Latvija.
 22. Kazlauskaite E., Dziubak N. Stendinis pranešimas “Atropine cycloplegia in children refraction after two times instillation versus findings after three days of atropinization”. Tarptautinė konferencija „Xth Congress of the European Society of Ophthalmology“. 1995 m. birželio 25–29 d., Milanas, Italija.