gyd. Eglė Drukteinienė

Aprašymas

Išsilavinimas:

 • Vilniaus Universitetas, Medicinos fakultetas, medicina (2010-2016)
 • Oftalmologijos rezidentūros studijos, Vilniaus Universiteto Ligoninė Santaros Klinikos (2016 – 2019)

Publikacijos moksliniuose žurnaluose:

 • Mockeviciute, .E, Kizlaitiene, R., Budrys, V. et al. “Optinės koherentinės tomografijos tyrimo vertė sergantiems išsėtine skleroze”. Neurologijos seminarai 2015; 19(63): 50–58
 • Mockeviciute E, Noreikyte M, Rimsevicus L et al. “Hemodialize gydomų pacientų akių pakitimai”. Medicinos teorija ir praktika 2015 – T. 21 (Nr. 4.2), 708–711 p. doi:10.15591/mtp.2015.111
 • Kadziauskienė, A., Strelkauskaitė, E., Mockeviciute, E., Ašoklis, R., Lesinskas, E., & Schmetterer, L. (2017). „Changes in macular thickness after trabeculectomy with or without adjunctive 5-fluorouracil”. Acta Medica Lituanica, 24. https://doi.org/10.6001/actamedica.v24i2.3489

 

Žodinių ir stendinių pranešimų nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose bendraautorė:

 • Kizlaitiene, R., Giedraitiene, N., Kaubrys, G., Mockeviciute, E. . et al. “Retinal pathology as a new biomarker in MS: evaluation by optical coherence tomograph. 8th BALTIC CONGRESS OF NEUROLOGY, September 24 – 26, 2015, Riga, Latvia.
 • Giedraitiene, N., Kizlaitiene, R.,Kaubrys, G., Mockeviciute, E. . et al. “Association of cognitive impairment with optical coherence tomography and magnetic resonance imaging changes in multiple sclerosis”, 31st CONGRESS OF THE EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLESCLEROSIS, 7 – 10 October 2015, Barcelona, Spain.
 • Strupaite R., Skvarciany I., Noreikyte M., Mockeviciute E. et al. “Evaluation of intraocular pressure, choroidal and retinal thickness measurements using optical coherence tomography in non – diabetic haemodialysis patients.” EUROPEAN ASSOCIANTION FOR VISION AND EYE RESEARCH (EVER), 7 – 10 October, 2015, Nice, France.
 • Strupaite R., Mockeviciute E., Kizlaitiene, R. et al. “Evaluation of retinal nerve fiber layer thickness and its relation to visual evoked potentials in multiple sclerosis”. EUROPEAN ASSOCIANTION FOR VISION AND EYE RESEARCH (EVER), 7 – 10 October, 2015, Nice, France.
 • Kadziauskiene, A, Strelkauskaitė, E., Asoklis, R., Drukteiniene, E.  et al. “Changes of macular thickness after trabeculectomy“.  EUROPEAN ASSOCIANTION FOR VISION AND EYE RESEARCH (EVER), 27 – 30 September, 2017, Nice, France.
 • Drukteiniene E., R. Strupaite, A. Cimbalas et al. “Evaluation of the retinal nerve fiber layer thickness and its relation to magnetic resonance imaging changes in multiple sclerosis patients: 5 years follow up“. EUROPEAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY (SOE)2019. Nice, France, 13-16 June 2019.

 

 

 

Stažuotės:

 • SOE 2018 Educational Grant for Ophthalmologists-in-training: SOE Educational Committee. Central Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust, Ophthalmology department;Manchester; United Kingdom. 2018m.

 

Tobulinimasis tarptautiniuose seminaruose:

 • Lions ophthalmology educational centre in Prague (LOEC) “ 4th Refraction and Low vision course”. Prague, Czech Republic. 2016
 • Lions ophthalmology educational centre in Prague (LOEC) “8th Ocular inflammatory disorders course”. Prague, Czech Republic. 2017
 • Lions ophthalmology educational centre in Prague (LOEC) “1st Neuro-Opthalmology, strabismus, oculopastics and orbital disease course”. Prague, Czech Republic. 2017
 • Lions ophthalmology educational centre in Prague (LOEC) “9th Age related macular degeneration course”. Prague, Czech Republic. 2018
 • Venice Ophthalmology Summer School (VOSS). Venice, Italy. 2019.

 

Dalyvauja tarptautiniuose ir Lietuvos gydytojų draugijos rengiamuose seminaruose, konferencijose bei Vilniaus krašto draugijos susirinkimuose.