Eglė Danielienė

Eglė Danielienė dirba oftalmologe nuo 1983 m. Ilgai dirbant teko susidurti su įvairiais pacientais ir sudėtingais atvejais. Gydytoją ypač domina žvairumas, refrakcijos ydos ir vaikų akių ligos.

Privačioje praktikoje dirba nuo 1991 metų. Dirba su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentais bei konsultuoja medicinos studentus, ruošiančius SMVT darbus. VU skaitė paskaitų ciklą  optometrininkams.

Mokydamasi Vilniaus universitete (VU) ir internatūroje tyrė lazerio poveikį triušių akių tinklainei. Vėliau su VU biofizikais ruošė kompiuterinę programą binokulinio regėjimo diagnostikai. 2015 m. apgynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Ragenos abliacija femtosekundiniais ultravioletiniais impulsais”.

Lietuvos Akių gydytojų draugijos ir Amerikos Oftalmologų akademijos narė.

Stažuotė Osle 1990 m. iš esmės pakeitė požiūrį į oftalmologiją ir ypač į bendravimą su pacientais. Dar teko stažuotis Kijeve, Maskvoje, Niujorke, Čikagoje, Berlyne.

Publikacijos

 1. Morkunas V, Gabryte E, Vengris M, Danielius R, Danieliene E, Ruksenas O. DNA Damage in Bone Marrow Cells Induced by Femtosecond and Nanosecond Ultraviolet Laser Pulses. Photomed Laser Surg. 2015 Dec;33(12):585-91. doi: 10.1089/pho.2015.3897.
 2. Danieliene E, Gabryte E, Vengris M, Ruksenas O, Gutauskas A, Morkunas V, Danielius R. High-speed photorefractive keratectomy with femtosecond ultraviolet pulses. J Biomed Opt. 2015 May;20(5):051037. doi: 10.1117/1.JBO.20.5.051037
 3. Danieliene E., Gabryte E., Danielius R., Vengris M., Vaiceliunaite A., Morkunas V., Ruksenas O.Corneal stromal ablation with femtosecond ultraviolet pulses in rabbits. Cataract Refract. Surg. 39, 258–267 (2013)
 4. Gabrytė E., Danieliene E., Vaiceliunaite A., Ruksenas O., Vengris M., Danielius R. All-femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis. Proc. SPIE 8567, Ophthalmic Technologies XXIII, 85671S-85671D-7 (2013). doi:10.1117/12.2004688
 5. Giniūnaitė A.M., Danielienė E. Žmonių su nenormalia stereopsija gylio suvokimas ir astenopijos simptomai trijų dimensijų kine. Medicinos teorija ir praktika 19(2), 119-123 (2013).
 6. Morkunas V., Ruksenas O., Vengris M., Gabryte E., Danieliene E., Danielius R. DNA damage in bone marrow cells induced by ultraviolet femtosecond laser irradiation. Laser Surg. 29(4), 239-244 (2011).
 7. Jusaitienė G., Kazlauskaitė E. Ragenos distrofijos ir degeneracijos (mokymo priemonė). Vilniaus universitetas (1989).
 8. Дикчюс Г., Казлаускайте Э., Пискарскас А., Тупчяускас А., Юсайтене Г. Субклеточные повреждения сетчатки глаза лазерным излучением. B кн.: Исследование структуры, физических свойств и энергетики биологически активных молекул. Вильнюс: Мокслас, , с. 153–157 (1986).

Pranešimai

 1. Gasiūnas K., Danielienė E. Žodinis pranešimas „Divergencijos nepakankamumas”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2023 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius.
 2. Gasiūnas K., Danielienė E. Žodinis pranešimas „Divergencijos nepakankamumas”. Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo tęstiniai seminarai, 2023 m. gruodžio 1 d. , Vilnius.
 3. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ambliopijos diagnostika ir gydymas”. Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo tęstiniai seminarai, 2022 m. , Vilnius.
 4. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Lazerinė refrakcinė chirurgija”. Jungtinė virtuali akių ligų konferencija, 2022 kovo 26 d.
 5. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Apie stereopsiją”. Jungtinė virtuali akių ligų konferencija, 2021 balandžio 17 d.
 6. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ar saugu matuoti akispūdį COVID-19 aplinkoje?”. Metinė Lietuvos Glaukomos draugijos konferencija, 2020 m. rugsėjo 4 d., Vilnius.
 7. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Trumparegystės rizikos veiksniai ir prevencija”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2020 m. rugsėjo 18-19 d., Vilnius.
 8. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Diplopijos korekcija prizmėmis”. Metinė optometrininkų konferencija, 2019 m. kovo 3 d., Vilnius.
 9. Ališauskaitė I., Danielienė E., Galgauskas S. Žodinis pranešimas „Jaunuolių Meibomo liaukų disfunkcijos. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2018 m. rugsėjo 14-15 d., Vilnius.
 10. Alisauskaite I., Danieliene E., Galgauskas S. Stendinis pranešimas „Meibomian gland dysfunction and its association with digital display use in young adults”. Tarptautinė konferencija 13th Young European Scientist Meeting (13th YES Meeting). Rugsėjo 13-16 d., Porto.
 11. Cimbalas A., Danieliene E. Žodinis pranešimas „A case of ophthalmomyasis interna”.  Tarptautinė konferencija „Update in Neuroophthalmology and Retinal Diseases”. 2018 m. balandžio 13 d., Vilnius.
 12. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Kaip tiriami vaikai su tinklainės ligomis”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2016 m. rugsėjo 23-24 d., Vilnius.
 13. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Periventrikulinė leukomaliacija ir glaukoma”. Metinė Lietuvos Glaukomos draugijos konferencija, 2016 m. gegužės 20 d., Kaunas.
 14. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ambliopijos gydymo naujovės”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2015 m. rugsėjo 25-26 d., Vilnius.
 15. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Ragenos abliacija femtosekundiniais ultravioletiniais impulsais”. Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2015 m rugsėjo 25-26 d., Vilnius.
 16. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „High-speed transepithelial corneal ablation using a solid-state femtosecond laser based system“. Tarptautinė konferencija „Laser Applications in Life Sciences“. 2014 m. birželio 29 d.–liepos 2 d., Ulmas, Vokietija.
 17. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „Universali femtosekundinė lazerinė sistema regos ydų korekcijai“. Ketvirtoji Jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“. 2014 m. vasario 11 d., Vilnius.
 18. Giniunaitė A. M., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Relationship between the results of stereopsis tests, asthenopia and depth perception in three-dimensional movies in subjects without normal stereopsis“. Tarptautinė konferencija „The XIV Forum Ophthalmologicum Balticum“. 2013 m. rugpjūčio 23–24 d., Talinas, Estija.
 19. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Žodinis pranešimas „LASIK lazerinė refrakcinė regos korekcija naudojant femtosekundinę kietojo kūno lazerinę sistemą“. 40-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2013 m. birželio 12 d., Vilnius.
 20. Juškienė D.,Danielienė E. Žodinis pranešimas „Foveolos hipoplazija – diagnostikos ypatumai”. Vaikų ir suaugusiųjų oftalmologijos aktualijos, 2013 m. gegužės 17-18 d., Druskininkai.
 21. Danielienė E. Žodinis pranešimas „Vaikų alerginiai konjunktyvitai”. Vaikų ir suaugusiųjų oftalmologijos aktualijos. 2013 m. gegužės 17-18 d., Druskininkai.
 22. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Stendinis pranešimas „Complete LASIK Procedure Using a Solid-State Femtosecond Laser Based System“. Tarptautinė konferencija „European Conferences on Biomedical Optics“. 2013 m. gegužės 12–16 d., Miunchenas,
 23. Gabrytė E., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A., Rukšėnas O., Vengris M., Danielius R. Stendinis pranešimas „All-femtosecond laser-assisted in situ keratomileusis“. Tarptautinė konferencija „Photonics West 2013“. 2013 m. vasario 2–7 d., San Franciskas, JAV.
 24. Danielienė E. „Kaip atskirti – žvairuoja ar ne?” Metinė Lietuvos akių gydytojų draugijos konferencija, 2012.
 25. Gabrytė E., Vengris M., Danielius R., Danielienė E., Vaičeliūnaitė A. Stendinis pranešimas „Ragenos lopo formavimas femtosekundinio kietakūnio Yb:KGW lazerio impulsais“. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2011 m. spalio 6–8 d., Vilnius.
 26. Gabrytė E., Vengris M., Danielius R., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Femtosecond solid-state UV laser system for the refractive eye surgery“. Tarptautinė konferencija „Open readings“, 2011 m. kovo 17–19 d., Vilnius.
 27. Danielienė E., Danielius R., Gabrytė E., Morkūnas V., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A., Vengris M. Žodinis pranešimas „Ablation of rabbit cornea by femtosecond ultraviolet pulses“. Tarptautinė konferencija „The XIII Forum Ophthalmologicum Balticum“. 2010 m. rugpjūčio 20–22 d., Vilnius.
 28. Danielienė E., Danielius R., Gabrytė E., Rukšėnas O., Vaičeliūnaitė A.,Vengris M. Žodinis pranešimas „Corneal stromal ablation by femtosecond UV pulses: in vivo study“. Tarptautinė konferencija „The World Ophthalmology Congress (WOC)“. 2010 m. birželio 5–9 d., Berlynas, Vokietija.
 29. Rukšėnas O., Danielienė E., Danielius R., Vengris M., Morkūnas V. Stendinis pranešimas „The rabbit eye as a model system for corneal ablation using femtosecond UV pulses“. Tarptautinė konferencija „LASA Winter meeting“. 2009 m. lapkričio 25–27 d., Birmingemas, Jungtinė Karalystė.
 30. Rukšėnas O., Morkūnas V., Vengris M., Danielius R., Danielienė E. Stendinis pranešimas „Investigation of genotoxicity of ultraviolet laser irradiation“. Tarptautinė konferencija „The 36th Congress of the International Union of Physiological Sciences“. 2009 m. liepos 27–rugpjūčio 1 d., Kiotas, Japonija.
 31. Danielienė E., Šveikauskiene L. Žodinis pranešimas „Results of amblyopic therapy for children 7 years and older. Tarptautinė konferencija „David Taylor’s conference of pediatric ophthalmology and strabismus”. 30.06-2.07.2006 m. birželio 30 – liepos 2 d., Ryga, Latvija.
 32. Kazlauskaite E., Dziubak N. Stendinis pranešimas “Atropine cycloplegia in children refraction after two times instillation versus findings after three days of atropinization”. Tarptautinė konferencija „Xth Congress of the European Society of Ophthalmology“. 1995 m. birželio 25–29 d., Milanas, Italija.

{ egle.danieliene@akiugydytojai.lt }